Pregled baštine

Pregled baštine 

Cetinski je kraj povijesno i kulturno obilježen rijekom Cetinom i njenim pritokama. Cetina nije samo kulisa predivnih prirodnih ljepota već izvor života ljudi Cetinske krajine. Cetinska krajina, bogata prirodnim i povijesnim lokalitetima koji često u uzajamnom odnosu ostvaruju sinergiju, privlači ne samo stručnu javnost već i sve posjetitelje koji uživaju u kulturološkoj raznolikosti. Premda iznosi tek dio onoga što se može doživjeti, ovaj pregled može poslužiti kao putokaz svima koji žele osjetiti tu raznolikost.

Preuzmi vodič kroz Cetinsku karajinu

Tvrđava Grad
Najistaknutiji lokalitet Sinja, sa zavjetnom crkvom na tvrđavi kao simbolom očuvanja dragocjene slike Gospe od Milosti tijekom opsade Sinja 1715. godine.

Muzej Cetinske krajine – Sinj i tvrđava Kamičak
Muzej Cetinske krajine- Sinj smješten je u zgradi Palacina, spomeničkom objektu, koja zajedno s tvrđavom Kamičak čini zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Alkarski dvori – Muzej Sinjske alke
Multimedijalni muzej stotine godina očuvane baštine Sinjske alke.

Galerija Sikirica
Galerija u svom fundusu posjeduje preko 500 radova (skulptura, grafika, crteža, medalja) uglednog akademskog kipara Stipe Sikirice.

Zbirka franjevačkog samostana u Sinju
Posebno se ističe bogatim arheološkim nalazima (kip božice Dijane, glava Herakla, kip Hekate…) i etnografskom građom Cetinske krajine.

Svetište čudotvorne Gospe Sinjske
Središte štovanja i uvjerljivo najveći ponos Sinjana je slika Presvete Bogorodice Milosrđa koja se od 1721. godine nalazi u crkvi franjevačkog samostana u Sinju.

Franjevačka gimnazija
Prva javna gimnazija na hrvatskom jugu s hrvatskim jezikom kao nastavnim.

Kameni most na Hanu
Ovaj povijesni lokalitet i danas je značajan pravac preko rijeke i jedan od simbola premošćivanja životvorne Cetine.

Grob Wally Neuzil
Grob mlade muze Egona Schielea, Walburge Wally Neuzil na groblju Sv. Frane u Sinju, poznate kao „bečka Mona Lisa“ je sinjski spomenik jednoj od romantičnih priča iz povijesti umjetnosti.

Vila Danek
Kuća neostilskog oblikovanja. Istočno pročelje dvokatnice ukrašeno je dijagonalno postavljenim kamenim klesancima i terasom sa klasicističkom ogradom, a otvori su ukrašeni željeznim obrubom.

Skulptura Na izvoru
Lik djevojke koja pije vodu na izvoru prva je javno postavljena skulptura Stipe Sikirice

Spomenik fra Pavao Vučković
Spomenik utemeljitelju samostana i svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske rad je akademskoga kipara Kuzme Kovačića.

Crkva Sv. Nikole
Župna crkva sela Bajagić, sagrađena na mjestu ranije crkve iz XVIII. stoljeća.

Mlinica Stara Mostina
Sagrađena je 1826. godine. Zgrada mlina podignuta je na osam kamenih lukova kroz koje protječe voda i pokreće šest mlinskih kola.

Mlinica nova Mostina
Izgrađena je sredinom XIX. stoljeća. Podignuta je na pet lukova, a u unutrašnjosti je pet mlinova.

Kameni most na rijeci Goručici
Izgrađen je krajem XIX. stoljeća južno od zaštićene jezgre grada Sinja.

Crkva Sv.Kate i srednjevjekovno groblje u Lučanima
Crkva sa zvonikom na pročelju izgrađena je u XIX. stoljeću.

Crkva Sv.Vida na Zelovu
Sagrađena je 1933. godine. To je prostrana jednobrodna građevina s masivnim zvonikom iznad pročelja.

Kapela Sv.Ante
Sagrađena je u XIX. stoljeću i služi za potrebe zelovskog župnika.

Gradina
Manja prapovijesna gradina utvrđena suhozidnim bedemom (danas nasip).

Palača Tripalo
Pripadala je poznatoj sinjskoj obitelji Tripalo i predstavlja vrijedan primjer zgrade za stanovanje bogate građanske obitelji iz XIX. stoljeća

Vila Tripalo
Iako sagrađena u gradu, kuća ima ladanjski karakter i posve je iznimna u Sinju, ali i na širem dalmatinskom području.

Alkar na konju
Jedan od simbola Sinja, živopisna skulptura alkara kopljanika na konju, rad je akademskog kipara Stipe Sikirice

Petrovac
Fontanu Petrovac, ispred zgrade suda, dao je sagraditi načelnik Petar Tripalo 1878. godine

Spomenik Fra Pavao Vučković
Spomenik poznatom franjevcu visok 2,8 metra rad je akademskog kipara Kuzme Kovačića.

Fontana na Pijaci
Fontanu na Pijaci (u narodu nazivanu funtana) podigao je načelnik Antonio Buglian 1852. godine.

Tri generacije
Monumentalna skulptura s vodoskokom autora Sinjanina Ive Filipovića Grčića predstavlja trojicu Sinjana koji na podignutim rukama drže alku.

Bista Dinka Šimunovića
Izradio ju je Ivan Meštrović 1932. godine u čast tiskanja posebnog izdanja Šimunovićevog “Alkara”.

Nadgrobna stela Gaja Laberija
Pronađen je na nalazištu Tilurium, a datira iz II. stoljeća. Nadgrobni spomenik sedmogodišnjeg rimskog dječaka koji u ruci drži simbol prave kožnate lopte.

Utvrda Nutjak
Šiljati ostatak kružne kule na strmoj litici kanjona rijeke Cetine karakteristična je vizura povijesne utvrde Nutjak koju je u 15. stoljeću podigao poljički knez Žarko Dražojević.

Viseći most preko Cetine
Obnovljeni viseći most za pješake s modernom LED rasvjetom.

Gardun, rimski vojni logor Tilirium
Arheološko nalazište s ostacima monumentalnih zdanja vojnog logora.

Zaselak Roguljići i Bravići
Kamenom građene tradicijske kuće – uglavnom prizemnice i katnice koje formiraju zasebna gospodarstva koristeći nagib terena.

Zaselak Mladina
Sklop dvadesetak kamenom građenih tradicijskih kuća.

Svalinova Gradina
Analiza keramike pronađene na lokaciji pokazala je da je gradina bila naseljena u prapovijesti, kao i tijekom rimskog razdoblja.

Ruralna cjelina selo Čovići
Dijelom sačuvane tradicijske kamenom građene kuće koje su formirane oko pojedinih gospodarstava.

Župna crkva Sv.Ivana Krstitelja u Grabu
Sagrađena je 1874. godine. Jednobrodna je kamena građevina s pravokutnom apsidom, a u osi glavnog pročelja ima zvonik s biforama i piramidalnim završetkom.

Stari kameni most
Sagrađen je u prvoj polovini XIX. stoljeća od priklesanog kamena sivca slaganog u horizontalne pravilne redove.

Samardžića mlinica na rijeci Grab
Vrijedan ruralni sklop mlinica sagrađen je u XIX. stoljeću. Mlinovi su i danas u funkciji.

Bugarinova mlinica
U mlinu je šest mlinova tipa kašikara koji su i danas povremeno u funkciji.

Ćosića mlinica
Manji kameni most i mlinica čine jedinstven sklop tradicijske arhitekture. Danas u ruševnom stanju.

Uršića mlinica
Predstavlja jedinstven primjer mlinice koja se prilagođava visini vodostaja pri korištenju rada mlinskog kola.

Ruralne cjeline selo Ćosići i selo Ratkovići
Primjer dobro očuvane autohtone ruralne izgradnje sela zbijenog tipa.

Ruralna cjelina selo Kundidi
Sklop kuća, uglavnom prizemnica i katnica, kao i gospodarskih zgrada. Primjer dobro očuvane autohtone ruralne izgradnje sela.

Župna crkva Sv.Martina
Građena je u XIX. stoljeću sa stilskim obilježjima historicizma. Jednobrodna građevina ima istaknutu polukružnu apsidu s dva reda prozora.

Šurlinova gradina
Prapovijesno utvrđeno naselje koje je branjeno dugim suhozidnim bedemom s južne strane.

Mjesni bunar Uba
Iznad zaseoka Poduba nalazi se izvor vode – otvoreni bunar promjera 10 metara koji, prema pričama mještana, nikad ne presušuje.

Selo Gornje Voštane
Položaj zaseoka na dodiru obradive i neobradive zone potvrđuje osviješteni odnos graditelja prema prostoru koji ih okružuje te pokazuje najznačajniju karakteristiku tradicijskog ruralnog graditeljstva u kojem se ne gradi na plodnom tlu.

Stećci „na mašete“
Arheološki lokalitet groblja sa stećcima. Nazvan po položaju na južnom obronku Kamešnice.

Kapelica Sv.Klimenta u Voštanama
Sagrađena je u XIX. stoljeću. Kult sv. Klimenta proširio se iz Poljica gdje se tog sveca štuje kao zaštitnika stoke.

Župna crkva Imena Isusova u Voštanama
Sagrađena je 1935. godine na mjestu već postojeće starije crkve.

Vukasova lokva
Za potrebe napajanja stoke, stanovnici su u stijeni koja akumulira vodu izgradili kameni podzid na kojem je istak za uzimanje vode ili za izlijevanje u kamenice koja su služila kao pojila.

Zaseok Grubišići
Grubišići su sačuvali tradicijsku strukturu naselja i oblikovanje kuća, kao i upotrebu tradicijskih materijala uz minimalne intervencije suvremenim materijalima.

Arheološki lokalitet Varvodića gradina
Prapovijesno utvrđeno naselje smješteno sjeverozapadno od zaseoka Varvodići.

Župna crkva Sv.Mihovila u Trilju
Sagrađena je 1901. godine. Jednobrodna je građevina s kvadratičnom apsidom, građena finim klesanim kamenom.

Stara crkva Sv. Mihovila u Trilju
U njezinoj blizini pronađen je poznati ranosrednjovjekovni zlatni ženski nakit s kraja VIII. stoljeća (naušnice, lančić, prsten, zlatnik bizantskog cara Konstantina Kopronima).

Gardun, Crkva Sv.Petra
Grobišna crkva građena je na prapovijesnoj gradini, na lokalitetu Stražbenica. Današnja crkva iz XVIII. stoljeća nastala je adaptacijom starije gradnje.

Selo Gardun
Ruralni sklop tradicionalno građenih kuća od priklesanog kamena.

Crkva Sv.Klare
Mala jednobrodna crkva s dvostrešnim krovom izgrađena u polju ispod sela Vojnić.

Župna crkva Sv.Jurja u Vojniću s grobljem
Izgrađena je 30-ih godina XX. stoljeća na mjestu ranije crkve iz XVIII. stoljeća. U ogradni zid groblja ugrađeni su rimski natpisi i reljefi.

Živaljići
Ruralni sklop zaseoka. Kamenom izgrađene kuće formiraju gospodarska dvorišta, a zgrade su građene jedna iznad druge, čime je vrlo vješto iskorištena kosina terena.

Latinčeve kuće
Karakterističan sklop kamenih kuća, uglavnom prizemnica.

Muzej triljskog kraja
Zaštićena muzejska građa obuhvaća Zbirku antike koja čuva materijal sa lokaliteta Tilurium – rimskog vojnog logora, Zbirku prapovijesti s predmetima od neolitika do nove ere, Zbirku srednjega vijeka s nalazima iz korita rijeke Cetine, Zbirku numizmatike u kojoj su primjerci novca iz antičkog razdoblja s lokaliteta Tilurium te Zbirku etnografije s tradicijskim predmetima triljskog kraja.

Ostaci stare ceste u zaseoku Bareni
Ispod današnje ceste u zaseoku Baren vidljivi su ostaci starije ceste iz XIX. stoljeća koja je bila izgrađena podno današnje prometnice.

Utvrda Čačvina
Utvrda se prvi put spominje 1372. godine, a do početka XV. stoljeća drže je knezovi Nelipići. Sačinjavaju je dvije kule povezane izduženim dvorištem

Crkva Svih Svetih
Izgrađena je u podnožju utvrde Čačvina. Izvorna kapela posvećena je Sv. Josipu, a proširena je 1792. godine.

Arheološki lokalitet Grebčine
Veća nekropola sa stećcima. Stećci su uglavnom monoliti pravilnog oblika bez vidljivih ukrasa.

Selo Kozina
Vrijedan sklop ruralne arhitekture izgrađene na tradicionalan način.

Nekropola sa stećcima u selu Velić
Usred zaseoka Pudari, na manjem zemljanom humku i oko njega sačuvano je 15-ak neukrašenih debljih kamenih ploča.

Crkva Gospe od Rožarija
Područna je crkva sela Velić. U crkvi se čuva Gospina slika i veliko procesionalno srebrno raspelo.

Ostaci starokršćanske crkve Mirine
Na lokalitetu Mirine nalaze se ostaci starokršćanske bazilike iz 6. stoljeća, jedne od rijetkih sačuvanih u Dalmaciji.

Cetinske lađe
Umijeće gradnje cetinske lađe u Otoku kod Sinja zaštićeno je nematerijalno dobro Republike Hrvatske.

©G.I.Tepeš

Didi s Kamešnice
Upečatljivi čuvari pokladnih običaja – Didi s Kamešnice baštine višestoljetnu tradiciju ophoda mačkara. Ovaj obred je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

Rimska cesta Čemernica
Sam naziv Dicmo pripisuje se riječi „decimus“ (lat. deset) kao oznaci udaljenosti rimske ceste koja je vodila iz tadašnje Salone (Solin).

Stara željeznička postaja
Očuvana kamena zgrada stare željezničke postaje uskotračne željeznice s početka 20. stoljeća, poznate pod nazivom – ferata.

Crkva Gospe od zdravlja
Prema legendi, crkvu je podigao zahvalni suprug u zavjet Gospi koja mu je uslišila molitve i izliječila bolesnu trudnu ženu.

Učemereni bunar
Samo su iznimni majstori suhozida znali praviti bunar. Takav se bunar naziva učemereni bunar i predstavlja antropološku posebnost Cetinskog kraja.

Rera
Ojkanje, odnosno rera, najstariji su oblici pjevanja u Hrvatskoj te zaštićena nematerijalna svjetska kulturna baština. Brojna kulturna društva čuvaju i prenose ovo glazbeno-pjevno stvaralaštvo kao kulturološki fenomen.

Česma
Znamenitost grada Vrlike, Česma (ili Vrilo) je izvor potoka, najpoznatiji kao mjesto gdje se svakog ljeta izvodi „Ero s onoga svijeta“ Jakova Gotovca.

Tvrđava Prozor
Tvrđava Prozor stoji već pet stotina godina iznad današnje Vrlike i jedna je od najočuvanijih u unutrašnjosti Dalmacije. Restaurirana je djelomično i pruža pogled na grad Vrliku, Vrličko polje i Peručko jezero.

Balečki most
Cijelo područje oko mosta, uključujući i korito rijeke, veliko je arheološko nalazište, a oko mosta je pronađeno više rimskih artefakata.

Crkva Svetog Spasa
Najstarija crkva sa sačuvanim zvonikom u Hrvatskoj nalazi se blizu izvora Cetine. Datira iz 9. stoljeća, u vrijeme hrvatskog kneza Branimira i jedna je od najznačajnijih predromaničkih hrvatskih građevina.

Nijemo kolo
To je zatvoreni kružni ples koji se izvodi bez glazbe. Vrličko nijemo kolo danas je na UNESCOvom popisu nematerijelne kulturne baštine.

Župna crkva Gospe od Ružarija
Izgrađena je na mjestu starije crkve iz 1876. godine. Pred crkvom je spomenik fra Filipu Grabovcu (rad Stipe Sikirice).

Vrličke ulice
Povijesna jezgra Vrlike bogata je kućama s obilježjima ruralne arhitekture – kamene jednokatnice ili dvokatnice sa sularima i dvorovima, kao i karakteristične gradske kuće, pretežito dvokatnice, građene tijekom XIX stoljeća.

Zgrada općinskog doma
Sagrađena je 1899. godine nasuprot župnoj crkvi, čime je oblikovan središnji vrlički trg.

Izvor Zduša
Nedaleko od izvora Zduša u Podosoju otkriveno je srednjovjekovno groblje s nalazima koji datiraju u razdoblje od VII. – XII.
stoljeća.

Šenbrun
Ugodan ambijent u kućama Vukovića u Podosoju toliko se svidio Caru Franji Josipu, koji je posjetio Vrliku 1875. godine, da ga je prozvao vrličkim Schönbrunom.

Bakovića greblje na Vinaliću
Na području zvanom Bakovića greblje ostaci su srednjovjekovnog groblja na kojem se nalazi sedam loše obrađenih i neukrašenih nadgrobnih ploča.

Lelasova mlinica
Lelasova mlinica je primjer mlinice kašikare s dvanaest mlinova i dvije pomoćne zgrade.

Crkva Sv.Spasa u Ježeviću
Nova crkva sv. Spasa u Ježeviću izgrađena je 2004. godine na mjestu starije iz 1969. godine.

Crkvina u Koljanima
Na lokalitetu Crkvina u Koljanima Gornjim otkriveni su ostaci veće starohrvatske crkve, druge po značaju na prostoru Gornje Cetine.

Manastir Dragović
Pretpostavlja se da je manastir Dragović nastao u XV. stoljeću. Manastir je potopljen prilikom izrade akumulacijskog jezera Peruča, a za vrijeme niskog vodostaja mogu se vidjeti ostaci njegove građevne strukture.

Varoždin
Izvor u vrtovima Podvaroša (Varoždin) uređen je 1898. godine. Do njega se silazi kamenim stubama.

Parohijska crkva Sv. Nikolaja
Iako se spominje 1701. godine, jednobrodna parohijska crkva sv. Nikolaja svoj današnji izgled zadobila je 1801. godine.

Stojića mlinica – milinca kod vrličke Česme
Nastala je najvjerojatnije i prije uređenja same Česme, krajem XIX. stoljeća. U funkciji je bila do polovine XX. stoljeća.

Jakelića mlinica
Smještena je nizvodno, u blizini izvora potoka Zduš, napuštena je i urušena.

Pločasti most
Jedinstven je primjer premošćivanja rijeke jer je složen od srednjovjekovnih kamenih megalita – stećaka, koji su izvorno korišteni kao nadgrobni spomenici.

Crkva Vaznesenja Gospodnjeg (Svetog Spasa)
Pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg u selu Cetini, iznad izvora rijeke Cetine, izgrađena je 1940. godine.

Vukovića mlinica
Mlinica u zaseoku Vukovići, izgrađena na jednom od izvora rijeke Cetine, ima šest mlinskih postrojenja i horizontalno mlinsko kolo tipa kašikar.

Marasova mlinica
Primjer mlina kašikara s horizontalnim mlinskim kolom i tri mlinska postrojenja.

Crkva Sv.Petra i Pavla
Crkva sv. Petra i Pavla na vrličkom groblju prva je crkva podignuta u Vrlici poslije oslobođenja od Turaka.

Pravoslavno groblje
Nakon izgradnje pravoslavne crkve u Vrlici, izgrađeno je i groblje nakojem prevladavaju kameni spomenici koje su izradili lokalni majstori iz Civljana.

Tvrđava Potravnik
Kao i utvrda Prozor iznad Vrlike, tvrđava Potravnik bila je dijelom malog obrambenog lanca utvrda na jugu hrvatskog kraljevstva u 14. stoljeću.

Most na Panju
Most preko rijeke Cetine u mjestu Panju izgrađen je 1905. godine i danas restauriran. Jedan je od simbola općine Hrvace.

Lončarstvo ručnog kola
Ovakvo se lončarstvo očuvalo u ovim krajevima od 4. stoljeća prije Krista i nikad nije zamijenjeno lončarstvom „nožnoga kola“ zbog čega je od iznimne etnološke vrijednosti.

Show Buttons
Hide Buttons